dissabte, 23 de gener de 2010

GUERNIKA de PICASSO en 3D

Segur que li hagués agradat fer-l'ho ell mateix.

Seguro que le hubiera gustado hacerlo el mismo.